HP LaserJet M203dn

HP LaserJet M203dn   NPIE91E30   155.207.131.48

Stav zariadenia

Stav zariadenia

   
English    Français    Deutsch    Italiano    Español    Svenska    Dansk    Norsk    Nederlands    Suomi    Português    Türkçe    Polski    Русский    Čeština    Magyar    Català    Română    Hrvatski    Slovenščina    Slovenčina    Ελληνικά    Bhs.Indonesia    简体中文    العربية    繁體中文    한국어    ภาษาไทย    עברית   
 
Stav: Režim spánku je zapnutý.
155.207.131.48
    
 

Sumár o spotrebnom materiáli

Čierna kazeta *
Objednať ‭30A (CF230A)‬
--%
!
Valec
Objednať ‭32A (CF232A)‬
90% †
 
* Tlačiareň indikuje veľmi nízku úroveň spotr. mat. Skutoč. zostávajúca životnosť kazety môže byť iná. Mali by ste mať k dispozícii náhradný spotr. mat. a nainštalovať ho, keď už kvalita tlače nebude prijateľná. Spotr. mat. nemusíte vymieňať, kým je kvalita tlače prijateľná. Keď spotr. mat. HP dosiahne veľmi nízku úroveň, prestane naň platiť záruka Premium Protection Warranty spoločnosti HP.
 
† Iba odhad. Líši sa v závislosti od typu tlačených dokumentov a ďalších faktorov.
 

Nastavenie

 

Správa