HP LaserJet M203dn

HP LaserJet M203dn   NPIE91E30   155.207.131.48

Estat del dispositiu

Estat del dispositiu

   
English    Français    Deutsch    Italiano    Español    Svenska    Dansk    Norsk    Nederlands    Suomi    Português    Türkçe    Polski    Русский    Čeština    Magyar    Català    Română    Hrvatski    Slovenščina    Slovenčina    Ελληνικά    Bhs.Indonesia    简体中文    العربية    繁體中文    한국어    ภาษาไทย    עברית   
 
Estat: Mode hibernació activat.
155.207.131.48
    
 

Resum de subministraments

Cartutx negre *
Comanda ‭30A (CF230A)‬
--%
!
Tambor
Comanda ‭32A (CF232A)‬
90% †
 
* Impres. indica quan nivell submin. és molt baix. La vida útil real d'un cartutx pot variar. És convenient tenir-ne un de substit. dispon. quan qualitat impressió ja no sigui accept. No cal substituir el submin. encara si qualitat impres. és accept. Quan subminis. HP estigui en nivell "molt baix", la Garantia de protecció Premium HP d'aquest submin. deixa de ser vàlida.
 
† Només aproximat; varia segons els tipus de documents impresos i altres factors.
 

Configuració

 

Gestiona