HP LaserJet M203dn

HP LaserJet M203dn   NPIE91E30   155.207.131.48

Konfig. zariadenia

Informácie o produkte

Názov produktu: HP LaserJet M203dn
Číslo formátovača: 3B33RB1
Sériové číslo: VNC3B48694
Register kaziet:OHPG JOBB
Identif. číslo služby: 28143
Dátumový kód firmvéru: 20170710
Verzia ovládacieho panela: 0x00
Lokalita:USA
Max. kvalita tlače: ProfRozl 1200
Číslo radiča: 12200
Verzia duplexera: 0
Popis zariadenia: HP LaserJet M203dn
Jazyk:Slovenčina
Číslo položky:
Názov spoločnosti:
Kontaktná osoba:
Umiestnenie zariadenia: unitedStates
Geografická poloha:
Zabezp. produktu: Zap.
Režim tichej tlače: Vyp.
Hardvérová adresa: 80:ce:62:e9:1e:30
Názov hostiteľa: NPIE91E30
Adresa IPv4: 155.207.131.48
Adresa IPv6: 2001:648:2800:131:82CE:62FF:FEE9:1E30
Celková pamäť: 256 MB
Dostupná pamäť: 196.47 MB

Nainštalované osobitosti a možnosti

PCL6
AirPrint
PCL
PDF
PS

Výtlačky

Celkový počet výtlačkov: 10586
Všetky rovnaké výtlačky (A4/Letter): 10586.0
Hárky obojstrannej tlače: 4636
Zaseknutia: 7
Nesprávne podania: 0
Výtlačky v ekonomickom režime: 673

Nastavenie papiera

Predv. veľkosť papiera: A4
Predvolený typ papiera: Obyčajný
Veľkosť zásob. 1: Všetky formáty
Typ zásobníka 1: Všetky typy
Papier sa minul: Stále čakať
Manuálne podávanie: Vyp.
Obojstranná tlač: Zap.
Viazať: Po dĺžke

Tlačiť

Pokrač. automaticky: Zap.
Počet kópií: 1
Písmo Courier: Normálne
Orientácia: Na výšku
Monochromatická tlač RET:Zap.
A4, široké: Nie
Orientácia podávania formátu A5:Na výšku
Rozlíšenie monochr. tlače:1200
Bitov/pixel (monochrom.):1
Ekonomický režim: Vyp.
Hustota tlače: 5
Časový limit IO: 120 sekundy (sekúnd)
Obnova po zaseknutí: Automat.
Typ:Automat.
Tlač chýb jazyka PS:Vyp.

Typy papiera

Obyčajný:Normálne
Ľahký, 60 – 74 g:Ľahké
HP EcoSMART Lite:Veľmi ľahké
Stredný 85 – 95 g:Ťažký
Stred.ťaž. 96-110g:Ťažký
Ťažký 111-130g:Ťažký
Veľmi ťažký 131-175g:Veľmi ťažký
Štítky:Veľmi ťažký
Hlavičkový:Normálne
Obálka:Obálka
Predtlačený:Normálne
Preddierovaný:Normálne
Farebný:Normálne
Kancelársky:Ťažký
Recyklovaný:Normálne
Drsný:Ťažký
Pergamen:Normálne

Energetické nastavenia

Spánok/automatické vypnutie po nečinnosti:1 hodine
Po skončení nečinnosti vypnúť:8 hod.
Ones. vypnutie:Keď sú porty aktívne

Nast. aktualizácií LaserJet

Povoliť staršiu verziu: Áno
Povoliť aktualizácie: Áno

Nast. spotr. materiálu

Veľmi nízke nast. (čierna kazeta):Pokračovať
Veľmi nízke nast. (prenosový valec):Pokračovať
Spodná hranica (čierna kazeta):3%
Spodná hranica (prenosový valec):1%
Uložiť údaje o používaní:Je na sklade
Zásady použ. kaziet:Vyp.
Ochrana kaziet:Vyp.

Rôzne

Rozšírené režimy tlače zmenené: Nie
Pripojenie USB: Nie
Zdroj písma: I (Interný)
Číslo písma: 23
Rozstup písma: 10.00
Veľkosť písma v bodoch: 12.00
Tabuľka symbolov: PC-8
Dĺžka formulára: 64 Čiary
Pripojiť CR k LF: Nie